Spaanse banken verkopen niet de beste woningen | Onderweg naar Spanje
Jan 312011
 

De internationale kredietcrisis heeft ook in Spanje hard om zich heen gegrepen. Hoewel de gevolgen voor de onroerend goed markt minder ernstig zijn dan vooral de buitenlandse media u willen doen geloven (zie: Vooroordelen Spaanse woningmarkt), zijn er wel diepe wonden geslagen bij de ‘gewone man’. Door werkloosheid kunnen de rekeningen niet meer betaald worden met als gevolg, dat men vaak gedwongen wordt om het huis tegen extreem lage of, zo u wilt, aantrekkelijke prijzen te koop te zetten. Verdriet voor de één en geluk voor de ander komen zo wel héél dicht bij elkaar te liggen. 

Ontslag

Zoals u weet, draait de Spaanse economie voor het grootste gedeelte op onroerend goed en toerisme. Als gevolg van de crisis is de vraag binnen deze sectoren sterk gedaald, waardoor de omzet terugliep en bedrijven niets anders konden doen dan mensen ontslaan of definitief de deur sluiten. Ouders met schoolgaande kinderen, die ook vóór de crisis genoodzaakt waren beiden te werken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, raakten hun baan kwijt en moesten rond zien te komen met een werkloosheidsuitkering. Deze WW (‘paro’ in het Spaans) is slechts voor bepaalde tijd, afhankelijk van het aantal gewerkte jaren. Ook tijdens en ná de ‘paro’ dienen de rekeningen betaald te worden en zodoende raakten veel mensen in financiële problemen. 

Verkopen

Op het moment dat de maandelijkse hypotheeklasten niet meer door de bank ontvangen worden, neemt de bank contact op met de eigenaar van de woning. Ze informeren naar de oorzaak en hoe, en vooral op welke termijn, men dit op denkt te lossen. Als er geen zicht op verbetering is, zal de bank de eigenaar adviseren om de woning te koop te zetten met daarbij een ultimatum waarbinnen de hypotheekschuld ingelost dient te worden. Afhankelijk per bank en situatie loopt deze termijn meestal uiteen van 4 tot 7 maanden, waarna de bank de woning inneemt als vereffening van de openstaande hypotheek. Indien het hypotheekbedrag hoger is dan de waarde van de woning zal de bank dit eveneens op de hypotheekgever (=de eigenaar die de onroerende zaak als onderpand voor de betreffende hypotheek aan de bank heeft ‘gegeven’) verhalen. 

De eigenaar wil uiteraard voorkomen, dat er een restschuld over blijft en dus zal hij proberen om, binnen de mogelijkheden van de uitstaande hypotheek, de woning tegen een zo laag mogelijke prijs te verkopen. Interessante woningen met dergelijke aantrekkelijke prijzen worden vaak binnen de door de bank gestelde termijn verkocht. Dit zijn tenslotte échte buitenkansjes voor kopers die op zoek zijn naar een goede woning voor een lage prijs… 

Inferieure woningen

Onroerend goed dat niet binnen de door de bank gestelde termijn wordt verkocht, komt, na notariële overdracht aan de bank, in handen van de bank en zal dan opnieuw, meestal tegen een nóg lagere prijs, te koop worden aangeboden. Zoals u zelf uit het bovenstaande zult concluderen, betreft het hier in de meeste gevallen om minder aantrekkelijke panden. Indien het een gewilde woning zou zijn, was deze immers al wel verkocht in de periode dat de vorige eigenaar deze tegen een zeer lage prijs aanbood. 

Meestal moet de reden waarom de vorige eigenaar de woning niet kon verkopen dan ook niet gezocht worden in de prijs, maar wordt dit door andere aspecten veroorzaakt. Vaak zijn de woningen, die uiteindelijk door de bank worden aangeboden, slecht onderhouden, liggen in een minder aantrekkelijke omgeving of zijn gewoonweg door de vorige eigenaar vernield uit boosheid en frustratie. 

Conclusie

Spaans onroerend goed dat voldoet aan de hedendaagse verwachtingen van de koper én bovendien aantrekkelijk geprijsd is, vindt u meestal niet binnen het woningaanbod van de banken. Staar u niet blind op een lage prijs, maar ga na wat de oorzaak van die prijs is. Laat u zich hierbij vooral goed begeleiden en vraag om deskundig advies. Het is tenslotte niet alles goud wat er blinkt… 

TIP: Koop vóór de bank

Informeer bij uw makelaar naar aantrekkelijk geprijsde woningen welke onder de huidige marktwaarde worden aangeboden en vraag naar de oorzaak hiervan. Indien een bepaalde woning voldoet aan uw wensen is het raadzaam om tot aankoop over te gaan vóórdat de bank deze woning eventueel inneemt. Wellicht betaalt u dan iets meer dan dat u van de bank zou kopen, maar uit investeringsoogpunt koopt u onder de marktwaarde en heeft u derhalve direct rendement. Bovendien bent u er door uw aankoop van verzekerd, dat ‘uw woning’ niet door een ander voor uw neus wordt weggekaapt.

  2 Responses to “Bank-verkopen: het is niet alles goud wat er blinkt…”

  1. […] 2011 schreef ik al eens een blog waarin ik uitlegde dat het zeker niet alles goud is wat er blinkt als het over woningen gaat die door de bank worden aangeboden. Enkele jaren geleden was het […]

  2. […] danwel gedwongen, te koop worden aangeboden zeer aantrekkelijk (lees: laag) geprijsd zijn. Het is echter niet alles goud wat er blinkt. Staar je niet blind op een lage prijs, want anders wordt goedkoop alsnog […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)