Verschillen in de bouw in Spanje t.o.v. Nederland en België | Onderweg naar Spanje
Apr 072011
 

Tijdens het traject ‘Onderweg naar Spanje’ kijken de meeste mensen naar het uiterlijk van de woningen, de voorzieningen in de omgeving en de afstand tot het strand. Bij bestaande woningen wil men ook graag weten wat de verbouwingsmogelijkheden zijn, waardoor de constructie al snel ter sprake komt. Ik krijg echter ook steeds vaker algemene vragen over de bouw in Spanje zonder dat hier een directe aanleiding voor is. Hiermee wordt dan niet zozeer de bouwsector bedoeld, maar meer de bouwwijze die op een aantal punten sterk afwijkt van de manier van bouwen in Nederland of België. Mensen hebben gehoord of gelezen dat er verschillen zijn, maar waar zijn die terug te vinden? Tijd voor een nadere uitleg…

Binnen de EU zijn er algemene normen opgesteld waaraan de bouw moet voldoen. Hierbij valt o.a. te denken aan minimale isolatiewaarden qua temperatuur en geluid. Gedurende de ontwerpfase van een nieuw project of individuele villa houdt de architect al rekening met zowel deze normen als de regels die opgenomen zijn in het Spaanse bouwbesluit. Daarnaast dient er gekeken te worden naar de eisen die de betreffende gemeente stelt aan bijv. de afstanden tot de perceelsgrens, maximale hoogtes, etc.

Klimaat

Hoewel de EU richtlijnen heeft opgesteld m.b.t. de bouw, kunnen er binnen de individuele landen factoren zijn die aanpassingen in de uitvoering noodzakelijk maken zonder afbreuk te doen aan de vereiste normen . Een warmer klimaat brengt automatisch een andere manier van isoleren met zich mee en de geologische gesteldheid van de bodem zorgt voor een afwijkende fundering. De daadwerkelijke bouw van een Spaanse woning bestaat eigenlijk uit 3 fases, t.w. de structuur, het metselwerk en de afwerking.

Structuur

De structuur vormt de basis van elke woning en begint derhalve al in de grond. De fundering van een Spaanse woning bestaat uit gewapend beton waarin tevens de voeten van de diverse pilaren zijn opgenomen. Deze fundering wordt niet alleen aangebracht ter plaatse waar de muren komen, maar wordt tevens op diverse plaatsen onderling verbonden om zodoende een stram en stabiel geheel te krijgen. Middels bekisting worden de pilaren, eveneens van gewapend beton, opgetrokken en vervolgens verbonden met de verdiepingsvloer. De verdiepingsvloer is opgebouwd uit voorgevormde betonbalken waartussen de zogenaamde ‘broodjes’ worden aangebracht. Hieroverheen wordt wederom wapening aangebracht, waarna middels bekisting de betonvloer wordt gestort. De structuur bestaat derhalve uit de fundering, de pilaren en de vloeren en vormt één massief geheel van gewapend beton, dat bovendien, volgens het algemeen bouwvoorschrift, voldoet aan de eis, dat het aardbevingbestendig moet zijn. Dit betekent, dat, in het geval van een aardbeving, de muren zouden kunnen instorten, maar dat het dak overeind blijft en de bewoners derhalve veilig zijn.

Metselwerk en isolatie

Als de structuur klaar is, begint men met het metselwerk. Men werkt hierbij van binnen naar buiten, zodat men grotendeels in de schaduw kan werken. Van binnenuit metselt men als eerste het buitenblad van de spouwmuur, waarbij uiteraard de sparingen voor ramen en deuren worden meegenomen. Als het buitenblad klaar is, brengt men de verplichte isolatie aan. Over het algemeen wordt de isolatie ‘geprojecteerd’ waarbij men onder hoge druk een soort kunststof schuim (pur) aanbrengt. Voordeel hiervan is, dat er geen plekje overgeslagen kan worden en de spouwmuren derhalve optimaal geïsoleerd worden. Vanwege het zonnige Spaanse klimaat tracht men de warmte zoveel mogelijk buiten te houden en daarom wordt de isolatie aangebracht aan de binnenzijde van het buitenblad van de spouwmuur, waar men in Nederland en België het binnenblad isoleert om de warmte juist binnen te houden.

Afwerking

Nadat ook de rest van het metselwerk klaar is, worden de leidingen en bedradingen voor water en elektra aangelegd. Alles wordt in de muren gefreesd of in de vloer verwerkt. Als de dekvloer is gestort, worden de plavuizen aangebracht. Vloeren worden in Spanje over het algemeen afgewerkt met plavuizen. Houten vloeren of laminaat kunnen problemen vormen ten gevolge van de grote temperatuur- en vochtigheids-verschillen tussen dag en nacht. Vloerbedekking zou, vanwege de warmte, een bron kunnen vormen voor allerlei ongedierte en wordt zodoende eigenlijk nooit toegepast. Voordeel van het niet voor komen van nachtvorst in grote gedeeltes van Spanje is, dat binnen-tegels ook doorgetrokken kunnen worden op de terrassen.

Als de kozijnen, meestal van aluminium en altijd voorzien van dubbel glas, geplaatst zijn, volgt de rest van de afwerking zoals het spuiten van de binnenwanden en het schilderen van de buitengevel, indien nodig, want gevels kunnen bijvoorbeeld ook afgewerkt worden met cotogran (gemalen marmer en graniet) dat niet geschilderd wordt. Vrijwel alle ramen worden uitgerust met (rol)luiken om de zon en dus de warmte buiten te kunnen houden.

TIP: Zorg voor goede begeleiding

Zoals ook voor de aankoop van een bestaande woning of een woning binnen een project geldt, gaat dit zeker en wellicht nog meer op bij de bouw van uw eigen villa onder de Spaanse zon. Zorg voor een goede begeleiding en stel al uw vragen vooraf, zodat uw persoonlijke woonwensen op de juiste manier ‘vertaald’ worden in het ontwerp van uw villa.

De beschrijving van het gehele bouwproces en actuele informatie vindt u terug op de pagina van onze Sundalus Villas.

  One Response to “De bouw in Spanje”

  1. […] schreef ik al een blog over de bouw in Spanje en voor de nadere uitleg van het Sundalus Villa-concept gaat u naar de website van de Sundalus […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)