Crisis in Spanje: De jeugd heeft de toekomst | Onderweg naar Spanje
Nov 012011
 

De crisis in zuid-Europa is elke dag groots in het nieuws. Er wordt gesproken over mogelijke oplossingen, sancties, steun, etc. Naar mijn idee wordt er echter weinig aandacht besteed aan de werkelijke oorzaken. Sinds begin 2005 woon, werk en leef ik met veel plezier in Spanje. Via vrienden en familie (van mijn Spaanse vriendin) ben ik aardig geïntegreerd en vanwege mijn brede interesse in politiek, cultuur en economie kan ik een redelijke vergelijking maken tussen Spanje en Nederland. Nu wil ik zeker niet beweren dat ik de wijsheid in pacht heb, maar als ‘buitenstaander’ heb ik wel een andere kijk op bepaalde zaken die door de Spanjaarden als ‘normaal’ worden aangenomen, omdat ze nooit anders gewend zijn. In een aantal blogs zal ik trachten mijn visie op enkele punten met u te delen.

Onderwijs

“De jeugd heeft de toekomst” is een veel gehoorde uitspraak. De vraag is echter of dit wel altijd zo is… In Spanje volgt ieder kind in principe hetzelfde onderwijs. Vanaf de kleutertijd tot de leeftijd van 16 jaar gaat iedereen verplicht naar het ‘colegio’, waar algemene vakken als taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, etc. worden onderwezen. Er bestaan in Spanje geen mogelijkheden om je als leerling te onderscheiden, zodat er wellicht nagedacht zou kunnen gaan worden over de belangen van een kennis-economie. Slimme leerlingen worden verplicht om lessen te volgen die eigenlijk onder hun niveau liggen, terwijl kinderen die minder goed mee kunnen altijd op hun tenen moeten lopen om het algemene gemiddelde binnen de grote klassen bij te kunnen benen.

Babysit

Veel pubers zien het belang van goed onderwijs niet in en zitten zodoende letterlijk hun verplichte schooltijd uit. Zonder enige vorm van motivatie worden zij door hun, meestal ongeschoolde, ouders naar school gestuurd als een soort dagopvang, zodat deze jongeren niet de hele dag doelloos op straat rondlopen. Regelmatig hoor ik van bevriende onderwijzers, dat dergelijke leerlingen letterlijk hun hele klas gijzelen omdat de leraar geen les meer kan geven. Onderwijzers zijn zo goed als vogelvrij en kunnen niets uitrichten tegen ordeverstoorders of erger… Vaak moet de politie eraan te pas komen om zo’n opstandige leerling met zijn stoel en al uit de klas te verwijderen, want ook de politie mag geen fysiek contact hebben met een dergelijke puber.

Privé scholen

Om bovengenoemde reden ontstaan er steeds meer privé scholen. Op deze scholen krijgen leerlingen, tegen een maandelijkse vergoeding van gemiddeld € 700,- (!), dezelfde lessen, maar vanwege de kleinere klassen is er meer tijd om uitgebreider op de materie in te gaan. De hoge kosten geven de ouders, die deze bijdrage kunnen en willen betalen, een soort van garantie, dat ongemotiveerde leerlingen niet door de ballotage komen of later, bij ongehoord gedrag, alsnog van de school worden verwijderd. Natuurlijk vergroot deze vorm van onderwijs het klassenverschil onder de bevolking. Kinderen van welgestelde ouders zitten bij elkaar op deze privé scholen en zullen zodoende in hun latere (sociale- en bedrijfs-)leven meer met elkaar omgaan: ons-kent-ons.

Beroepskeuze

Het onderwijs in Spanje is op zich zeker niet slecht. Spaanse leerlingen hebben gemiddeld een bredere algemene kennis dan hun noord-Europese leeftijdgenoten, maar ze hebben niet de mogelijkheid om op jongere leeftijd al een specialisatie te kiezen en zodoende hun intelligentie te benutten om specifieke kennis en kunde binnen een bepaald vak verder te ontwikkelen. Pas ná het ‘colegio’ kunnen leerlingen op hun 16e een keuze maken om een beroepsopleiding danwel een vooropleiding voor de universiteit te volgen. Zou deze optie een aantal jaren eerder gegeven worden dan zouden meer leerlingen, vanwege de leerplicht, een vak leren dat bij hen past en hen zodoende motiveert. Dit zou de kennis-economie ten goede komen en het bedrijfsleven versterken.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)