Siesta afschaffen en koffie op Spaanse kantoren | Onderweg naar Spanje
Nov 142011
 

De crisis in zuid-Europa is elke dag groots in het nieuws. Er wordt gesproken over mogelijke oplossingen, sancties, steun, etc. Naar mijn idee wordt er echter weinig aandacht besteed aan de werkelijke oorzaken. Sinds begin 2005 woon, werk en leef ik met veel plezier in Spanje. Via vrienden en familie (van mijn Spaanse vriendin) ben ik aardig geïntegreerd en vanwege mijn brede interesse in politiek, cultuur en economie kan ik een redelijke vergelijking maken tussen Spanje en Nederland. Nu wil ik zeker niet beweren dat ik de wijsheid in pacht heb, maar als ‘buitenstaander’ heb ik wel een andere kijk op bepaalde zaken die door de Spanjaarden als ‘normaal’ worden aangenomen, omdat ze nooit anders gewend zijn. In een aantal blogs zal ik trachten mijn visie op enkele punten met u te delen.

Efficiency

In mijn vorige blog, over de commerciële vaardigheden van medewerkers, haalde ik al even aan, dat het binnen veel Spaanse bedrijven niet alleen het personeel is dat na zou kunnen gaan denken over zaken die van algemeen belang zijn voor het bedrijf waar men werkt. Ook de directie zélf zou een productiever beleid kunnen voeren. Op dit moment gaat er nog steeds heel veel tijd en dus omzet verloren door inefficiënt te werken en/of de behoeften c.q. verwachtingen van de klant niet af te stemmen op de manier van werken.

Koffie

Neem nu als eerste voorbeeld eens de alom bekende koffie-pauzes. Vraag is echter of je het pauze zou kunnen noemen. Een pauze zit namelijk normaal gesproken tussen twee tijdseenheden waarin gewerkt wordt, maar de eerste koffiepauze op Spaanse kantoren begint al voordát men gewerkt heeft. Als de werkdag om 9.00 uur begint, stapt het personeel het kantoor binnen, zet de computer aan en loopt weer naar buiten om, meestal samen met collega’s, koffie te gaan drinken en te ontbijten in de dichtstbijzijnde bar.

Ook bankpersoneel heeft deze vreemde gewoonte, zij het dat zij iets later gaan ‘ontbijten’. Meestal uit nood geboren, omdat de desbetreffende bar om 8.30 uur, als de bank open gaat, gewoonweg nog niet open is. De bankmedewerkers gaan in elk geval nog om-de-beurt de deur uit, maar dat neemt niet weg, dat het onzeker is of je de gewenste persoon op de bank aantreft. Als klant weet je namelijk niet hoe laat er ontbeten wordt noch hoelang dat gaat duren.

Een simpele oplossing voor de directie bestaat al…een koffiezet apparaat. Deze uitvinding zorgt ervoor, dat medewerkers koffie kunnen drinken, terwijl ze toch gewoon óp het werk en áán het werk zijn. Dit bevordert de productiviteit en voorkomt irritatie van klanten, die uiteindelijk voor de noodzakelijke omzet moeten zorgen.

Siesta

Een ander bekend fenomeen in veel zuidelijke landen is de Siesta. In Spanje is dat niet anders. Tussen 14.00 en 16.00 of 17.00 uur is er niemand aanwezig en worden er dus ook geen zaken gedaan. In het kader van één Europa blijft dit een vreemd iets. Hoe is het, in de huidige tijd, mogelijk om een economie op te bouwen en draaiende te houden als bedrijven slechts halve dagen zaken kunnen doen met noord-Europa waar men geen Siesta kent, maar wél om 17.00 uur naar huis gaat?!

Het oorspronkelijke idee van de Siesta, niet werken op het heetst van de dag, is, met de komst van airco’s, voor kantoorpersoneel natuurlijk allang achterhaald. De dagelijkse vrije middaguren worden gebruikt om met het hele gezin te eten en sommigen doen daarna een korte ‘power nap’ om vervolgens weer terug aan het werk te gaan. Op deze manier, zo luidt de uitleg, heeft men meer quality-time met het gezin, omdat de avonden korter zijn…

Logische conclusie

In alle opzichten zou het logischer zijn om de Siesta te beperken tot een normale lunch-pauze en ‘s avonds eerder te stoppen. Zodoende lopen bedrijven qua werktijden meer in de pas met bedrijven in andere landen waar men zaken mee doet wat de productiviteit en dus de omzet ten goede komt én werknemers zijn vroeger thuis van hun werk, zodat ze ongestoord tijd kunnen doorbrengen met hun gezin.

Verkiezingen

Met de verkiezingen in aantocht wordt er weer gesproken over de aanpassing van de Siesta, juist om de bovengenoemde reden. Óf en hoe een en ander uiteindelijk vorm krijgt, blijft de vraag voor na de verkiezingen. Een hervorming van de Siesta lijkt echter, gezien de economische situatie, een voor de hand liggende stap om enigszins aansluiting te houden met de 24-uurs economie van andere landen.

  3 Responses to “Crisis in Spanje: deel 3. Efficiency”

  1. […] hebben deze werknemers niets te vrezen, want werkgevers, op hun beurt, zien het voordeel van efficiënter werken met gemotiveerd personeel niet in, hoewel er voldoende werkwilligen in ‘de rij’ staan […]

  2. Robert, bedankt voor je reactie.

    Ja, uiteraard komt een gedeelte van het welzijn voort uit de relaxte levensstijl van de Spanjaarden, maar ook deze zelfde Spanjaarden hebben in de gaten, dat er iets moet veranderen om hun welvaart te verbeteren, zodat zij zo relaxed kunnen blijven.

    Ook de Spanjaarden genieten, net zoals de buitenlanders die hier (komen) wonen, van het aangename klimaat…in hun vrije tijd. Nu wordt die vrije tijd elke werkdag onderbroken door de verplichting om terug aan het werk te gaan, terwijl ze net heerlijk hebben gegeten of een duik hebben genomen. Ze moeten weer weg bij hun familie en vrienden, terwijl ze net zo genoten. Door de middagpauze in te korten, kan men ‘s avonds eerder stoppen met werken en zodoende ononderbroken genieten van al het moois, dat Spanje te bieden heeft.

    Op die manier snijdt het mes aan twee kanten en tenslotte moet er overal gewerkt worden, want voor niks gaat uitsluitend de zon op.

  3. Ik kan me deels wel vinden in dit artikel (en andere uit de serie). Maar.. moeten we cq de Spanjaarden dat wel willen; die Noord-Europese efficiëncy? Waarom wonen veel buitenlanders nu eigenlijk in Spanje, wat maakt dat zo aantrekkelijk? Van wat ik om mij heen hoor, zit dat deels in het klimaat, maar vooral in de relaxte levensstijl en -houding van de Spanjaarden! En die wil je nu afschaffen omdat de (wereld!-)economie een paar jaar wat slechter is? Dat is wellicht goed voor de welvaart, maar voor het welzijn??

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)