Het verschil tussen het Spaanse Registro en Catastro | Onderweg naar Spanje
Feb 062012
 

Zoals al vaak herhaald, is een goede begeleiding bij de aankoop van of investering in een Spaanse woning zeer belangrijk. Dit neemt echter niet weg, dat u er verstandig aan doet om uzelf enigszins te verdiepen in de materie rondom het onroerend goed in Spanje. Een goede voorbereiding voorkomt vervelende verrassingen en het zorgt er bovendien voor, dat u weet waar uw makelaar, advocaat of notaris het over heeft. In een aantal blogs zal ik veel terugkerende termen of procedures nader toelichten. Uiteraard kunt u uw vragen of suggesties voor bepaalde onderwerpen onder de tekst kwijt.

Onroerend goed registers

In Spanje kent men 2 registers waarin onroerend goed wordt opgenomen; te weten het ‘Registro de Propiedad’ en het ‘Catastro’. Vanwege de namen, die in het Nederlands bekend voorkomen, vindt er vaak verwarring plaats over waar deze verschillende registers voor dienen. Onderstaand zal ik trachten uit te leggen, dat het Spaanse ‘Catastro’ niet te verwarren is met het Nederlandstalige ‘Kadaster’.

Registro de Propiedad

Als u in Spanje een huis wilt kopen, is het belangrijk dat duidelijk wordt wie de eigenaar van die bepaalde woning is. Het meest eenvoudige is om hiervoor het ´Registro de Propiedad´ van de desbetreffende gemeente te gaan en hier een ´Nota Simple´ op te vragen van de gewenste woning. Bij dit ´Eigenarenregister´ wordt alles rondom een woning vastgelegd. Door middel van een uittreksel zoals de ´Nota Simple´ is te achterhalen wie de eigenaar is, maar ook of er nog eventuele achterstallige betalingen zijn qua belasting, afvalstoffenheffing, etc. Tevens staat op de ´Nota Simple´ of er nog een hypotheek op het onroerend goed gevestigd is. Kortom: belangrijke informatie die eveneens vóór de notariële eigendomsoverdracht door de notaris dient te worden opgevraagd. Dit ‘Registro’ is vergelijkbaar met ‘Kadaster’ zoals u dat in Nederland of België kent.

Catastro

Het Spaanse ‘Catastro’ is een onderdeel van de belastingdienst (Hacienda) en valt zodoende onder het Ministerie van Financiën. Na de notariële eigendomsoverdracht is de nieuwe eigenaar van een Spaanse woning/perceel, of diens gevolmachtigde, verplicht om zijn/haar onroerende zaak in te schrijven in het ‘Catastro’. Bij deze inschrijving wordt de in de ‘escritura’ (eigendomsbewijs) vermelde koopsom opgegeven, maar dit wil niet zeggen, dat het ‘Catastro’ de waarde ook hanteert. Bij het ‘Catastro’ wordt een kadastrale waarde bepaald aan de hand van lokale gegevens, gemiddelde prijzen per m² perceel en bebouwing. Deze kadastrale waarde dient als grondslag voor de onroerend goed belasting en kan zodoende elk jaar geherwaardeerd of geïndexeerd worden.

Onroerend goed belasting (IBI)

Zoals hierboven beschreven, wordt de IBI geheven over de kadastrale waarde. Deze belasting dient uiterlijk in november van elk jaar betaald te worden. Als u als eigenaar bent ingeschreven bij het ‘Catastro’ ontvangt u in de meeste gevallen een brief met daarin het te betalen bedrag aan IBI en de uiterste datum waarop dit voldaan dient te worden. U bent echter zélf verantwoordelijk voor betaling en bij niet (tijdige) betaling volgt een naheffing met een boete.

TIP: Vind niet zélf het wiel opnieuw uit!

De makelaar bij wie u een bepaalde woning heeft gezien, beschikt over de uitgebreide informatie over deze woning. Bovendien ‘weet hij/zij de weg’ om snel een recente en dus actuele Nota Simple op te vragen. Ook de hoogte van de onroerend goed belasting (IBI) is bekend. Het is derhalve geheel overbodig om hier zélf nogmaals achteraan te gaan. Zeker als u (nog) geen Spaans spreekt, kan het een lastige, tijdrovende en frustrerende operatie worden, terwijl u er eenvoudigweg om kunt vragen bij de verkopende makelaar.

  5 Responses to “Inschrijvingen in Spaanse Catastro en Registro”

 1. Wordt een oude escritura door een nieuwere overschreven?

  • Ja en nee, Piet.

   Uiteraard worden de namen van de eigenaar (koper) aangepast en de koopsom verandert meestal ook. De overige gegevens blijven meestal gelijk tenzij er door de verkoper is bijgebouwd of er eventueel een stukje perceel is toegevoegd.

   Erfdienstbaarheden worden overgenomen en blijven van kracht voor de nieuwe eigenaar.

   De laatst ingeschreven escritura in het registro wordt beschouwd als de actuele. De eigenaar die vermeld staat op de actuele Nota Simple is dus de eigenaar en dat wordt ‘overschreven’ na de notariële overdracht waar de koper de nieuwe eigenaar wordt. Dit kan echter ‘over-ruled’ worden als er een onderhandse koopovereenkomst is van een latere datum dan de escritura die nog niet is ingeschreven.

 2. Goed en duidelijk artikel Claus,
  Vaak echter, blijkt er een verschil in de vermeldde oppervlakken tussen de bij het Registro de la Propiedad en het Catastro beschrevene. Dat zorgt voor de nodige verwarring en dient nadere verklaring. Dat heb ik gepoogd te verduidelijken in een artikel wat enige tijd geleden is gepubliceerd op http://www.mondi.nl/emigreren/spanje/eindelijk-gelijkheid-in-spanje/page18__771.php

  Hoop dat het mee kan helpen de kwestie op te helderen.

  Het is in elk geval raadzaam om, zoals je al meldt, niet zelf het wiel uit te vinden maar zich te laten helpen door een professionele makelaar die is aangesloten bij een beroepsorganisatie in Spanje zoals GIPE of API. Deze hebben de kennis en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)