Huizen treintjes rijden niet voor Spaanse woningen | Onderweg naar Spanje
Mar 152012
 

Lang geleden, toen er nog geen geld bestond, ruilde men goederen of diensten tegen andere goederen of diensten. Nu, eeuwen later, lijkt het erop, dat men terug wil gaan naar vroeger tijden. Geld, als betaalmiddel, verliest haar waarde in tijden van crisis en zodoende gaat men op zoek naar andere middelen om het gestelde doel, de verwerving van een bepaald product, te bereiken. Dit hernieuwde fenomeen lijkt zich nu ook voor te doen op de woningmarkt…

Huizen treintjes

Nu de huizenmarkt grotendeels ‘op slot’ zit en het moeilijker is om een geschikte koper te vinden, worden er allerlei nieuwe ideeën gelanceerd om enige beweging in de doorstroming te krijgen en kopers en verkopers van onroerend goed aan elkaar te ‘koppelen’. Dit laatste is in Nederland wel heel letterlijk genomen, door het maken van zogenoemde ‘treintjes’. Het idee hierachter is, dat de aankoop van de ene woning gekoppeld wordt aan de verkoop van een andere woning.

Op zich een logisch initiatief, daar de aan- en verkoop vrijwel altijd als een ketting aan elkaar geschakeld zijn. Voorwaarde hierbij is echter, dat de ‘machinist’, de verkoper van de eerste woning, een uittreder van de woningmarkt moet zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aannemer of investeerder, ouderen, nabestaanden, toekomstige huurders,  emigranten, etc. Kortom: mensen die uitsluitend willen verkopen. Deze groep is niet zo moeilijk te vinden als de koper in de laatste ‘wagon’. Dit zijn namelijk de starters of de herintreders op de woningmarkt. Te denken valt aan jongeren, ex-huurders, immigranten, alleenstaanden, etc. Hier ontstaat het probleem waardoor de trein vertraging oploopt danwel, nog erger, ontspoort. Stel dat de ketting, ongeacht het aantal daaraan geschakelde woningen, compleet is, maar de laatste koper de financiering niet rond kan krijgen, dan valt het concept helaas uiteen.

Internationale woningruil

Met het idee van de bovengenoemde ‘treintjes’ of de ‘ketting’ in het achterhoofd komen potentiële kopers naar Spanje op zoek naar de door hen gewenste woning. Meestal spelen zij al langer met de gedachte om een (tweede) woning onder de Spaanse zon te kopen, maar vanwege de tegenvallende verkoop van hun eigen huis dan wel eventuele vakantiewoning in hun thuisland, is deze aankoop steeds op de lange baan geschoven. Gelokt door aantrekkelijke prijzen heeft men echter besloten, dat het er nu dan tóch van moet komen. Het gebrek aan voldoende financiële middelen, die immers nog in de onverkochte woning zitten, denkt men te compenseren door…woningruil, al dan niet met bijbetaling.

Helaas moet ik u direct uit de droom helpen, want deze vorm van ‘betalen’ is op de internationale onroerend goed-markt vrijwel onmogelijk. Een particulier of een projectontwikkelaar wil de Spaanse woning verkopen om, respectievelijk, te kunnen verhuizen of om omzet te genereren. Door de ruil van de te verkopen woning worden echter geen financiële middelen vrijgemaakt. Sterker nog, het risico van verkoop van de ingeruilde woning wordt verlegd en dat was nu net niét de reden om de woning in Spanje te koop aan te bieden. Wellicht maakt u met woningruil nog een kleine kans als uw te verkopen woning zich óók in Spanje bevindt. Staat uw woning echter in een ander land, dat de verkoper in Spanje niet kent en ‘te ver van zijn bed’ is, dan zijn er qua aan- en verkoop via woningruil zo goed als geen mogelijkheden.

Conclusie

Het vormen van ‘treintjes’ of woningruil zou kunnen werken, mits kopende en verkopende partij(en) het over de voorwaarden eens kunnen worden en hier uiteindelijk ook aan voldaan wordt. De kans dat een verkoper van een Spaanse woning deze wil ruilen voor een woning in bijvoorbeeld Nederland of Belgïe is echter vrijwel uitgesloten.

 

  2 Responses to “Ruilmiddel: een woning voor een woning?!”

 1. Interessant idee inruilen van onroerend goed voor onroerend goed. Helaas niet mogelijk in Spanje.

  Mijn vraag aan u is :

  Is het eventueel ook mogelijk om een motorboot met een waarde van ca 100.000,= euro in te ruilen ?
  We zijn al op leeftijd en willen liever overwinteren in ons eigen apartement/huis in Spanje of Portugal ??

  met vriendelijke groet,
  J.C.Lagendijk
  Zeeland.

  • In principe zou het mogelijk zijn om onroerend goed in Spanje in te ruilen voor ander onroerend goed, zolang beide partijen daarmee instemmen.

   Uw voorstel voor de inruil van een motorboot tegen een Spaanse woning is een veel lastiger kwestie. De (dag)waarde zal immers vastgesteld moeten worden. Het zou logischer zijn als u de boot aan een liefhebber verkoopt en de opbrengst vervolgens gebruikt als investering in een Spaanse woning. U weet op die manier hoeveel geld u in houden heeft en derhalve wát u kunt besteden.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)