NICLA geregistreerd GIPE-makelaar in Spanje | Onderweg naar Spanje
Apr 152013
 

Zoals u tijdens uw zoektocht naar een Spaanse woning waarschijnlijk wel ervaren heeft, zijn veel makelaars aangesloten bij een of andere overkoepelende organisatie, een belangenvereniging of een samenwerkingsverband. Veelal zijn de bijbehorende logo’s echter terug te voeren op nietszeggende groepen met slechts één gemeenschappelijk belang: verenigen om groot en sterk te lijken. Voor u als consument heeft dit echter geen waarde, omdat er aan het lidmaatschap van de hierboven bedoelde samenwerkingsverbanden geen eisen gesteld worden die uw belangen als potentiële koper van Spaans onroerend goed behartigen. In Spanje kennen we slechts 2 officiële vakverenigingen te weten API en GIPE.

GIPE

Omdat GIPE is opgericht in Andalucía en hier nog steeds de ‘thuis-basis’ heeft, was het voor NICLA een logische stap om zich bij deze beroepsorganisatie aan te sluiten. De aangesloten leden voldoen aan dezelfde eisen als waaraan alle makelaars tot 2001 gehouden waren. Door de invoering van de Europese regelgeving voor de makelaardij zal dit binnenkort weer gaan gelden voor alle makelaars, dus ook voor hen die tussen 2001 en nu hun beroep vrij konden uitoefenen.

GIPE staat voor Asociación Profesional de Gestores Intermediarios en Promociones de Edificaciones, vrij vertaald: beroepsvereniging voor makelaars in onroerend goed. Het is een vakvereniging voor gecertificeerde makelaars, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de NVM in Nederland. GIPE is een keurmerk voor kwaliteit. De leden combineren kennis en transparantie met een hoge mate van dienstverlening, ondersteund vanuit de centrale organisatie. NICLA staat bij GIPE geregistreerd onder nummer 3.510.

Eisen

Naast de algemene eisen om een kantoor te mogen voeren, zoals de inschrijving in het handelsregister, zijn er aan het lidmaatschap van GIPE enkele strenge voorwaarden verbonden. Zo dienen de aangesloten makelaars te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en, en dat is direct ook de belangrijkste voorwaarde, de makelaar dient gediplomeerd te zijn voor het vak dat hij/zij uitvoert. Op die manier kan het kaf eenvoudig van het koren gescheiden worden, wat direct ook het bovengenoemde keurmerk waarborgt.

CEI

Omdat GIPE een van de oprichters is van de Europese makelaarsbond CEI (Confederaction Europeenne de l’Immobilier) zijn al haar leden tevens bij deze Europese vereniging aangesloten. De CEI heeft onder andere bij de EU aangedrongen op strengere regels en eisen op het gebied van de makelaardij in Europa. Door allerlei misstanden in diverse landen is men na gaan denken over een manier om een vaste lijn met eisen voor makelaars in heel Europa op te stellen. In 2009 werd uiteindelijk de Europese standaard voor de makelaardij goedgekeurd. Alle ruim 66.000 bij de CEI aangesloten makelaars voldoen aan de richtlijnen die hierin zijn terug te lezen.

Kies voor zekerheid

Nu bent u natuurlijk vrij om zaken te doen met de makelaar bij wie u zich het prettigst voelt. Meestal zal het echter die man of vrouw zijn, die de door u gewenste Spaanse woning aanbiedt. Bedenk u echter, dat deze makelaar u wellicht in de toekomst niet meer van dienst zou kunnen zijn. Als hij/zij namelijk niet geregistreerd is, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van de certificering, heeft hij/zij zwart-wit gezien twee keuzes: óf studeren en met goed gevolg het examen afleggen óf het kantoor sluiten. In het laatste geval hoeft u van after-sales uiteraard niets meer te verwachten. Het mooie is echter, dat u de door u gewenste aankoop ook gewoon via een geregistreerde makelaar kunt realiseren. Via internet is een bij een vakvereniging aangesloten makelaar in de regio waar de door u gewenste woning staat eenvoudig te vinden. Een klein onderzoek naar de juiste makelaar in Spanje, kan u nu en in de toekomst veel voordeel opleveren.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)