Verplicht energielabel op Spaanse woningen | Onderweg naar Spanje
May 242013
 

Als u zich de laatste tijd verdiept heeft in het aanbod van Spaans onroerend goed of wellicht op dit moment bezig bent met de aankoop van een Spaanse woning, dan zult u ongetwijfeld gehoord hebben over het Energie-Certificaat. Hoewel de Europese wetgeving omtrent een energielabel op woningen al enkele jaren geleden is ingevoerd, heeft Spanje nu ook de nodige maatregelen genomen en is onlangs de wet goedgekeurd. Vanaf 1 juni 2013 dient al het onroerend goed dat te koop wordt aangeboden en alle huurwoningen die langer dan 4 maanden per jaar bewoond worden, te beschikken over een Energy Performance Certificate (EPC).

Wat is een EPC

Het Energy Performance Certificate geeft aan hoe energiezuinig de betreffende woning is. Hiervoor dient een uitgebreide keuring uitgevoerd te worden door daarvoor gecertificeerde specialisten. In de praktijk zijn dit meestal architecten, omdat zij in hun opleiding al uitvoering zijn onderricht op het gebied van isolatie, ventilatie, CO²-uitstoot, etc. Dat zijn dan ook zaken waaraan veel aandacht wordt besteed. Het doel is om per woning of commerciële ruimte in kaart te brengen wat het energieverbruik is, zowel om te verwarmen als om te koelen. Tevens kan naar aanleiding van de keuring een advies gegeven worden om de energiezuinigheid te verbeteren door bijvoorbeeld extra isolatie of het plaatsen van dubbel glas.

Na de uitgebreide inspectie wordt het certificaat opgesteld en krijgt de woning een energielabel, zoals u inmiddels op alle huishoudelijke apparaten aantreft. Deze labels gaan van A t/m G, waarbij A het meest energiezuinig is en G enkele verbeteringen kan gebruiken om de energiekosten te drukken. Het EPC geeft u als potentiële koper van een Spaanse woning dus extra informatie over het betreffende huis. Naast de rekeningen van water en elektra krijgt u een aanvullende indicatie over mogelijke verbeterpunten.

Registratie en boete

Om de afgegeven certificaten op de juiste manier per woning vast te leggen, dienen deze geregistreerd te worden. Deze registratie is 10 jaar geldig, maar dient eveneens door de inspecteur uitgevoerd te worden, daar het té technisch is om het als verkoper zelf te regelen. Elke woning welke middels publicatie te koop of te huur (vanaf 4 maanden) wordt aangeboden dient te beschikken over een Energielabel. Als dit label ontbreekt, loopt de eigenaar van de woning het risico een boete te ontvangen tussen € 300 en € 6.000.

Notariële overdracht

Omdat het energiecertificaat per 1 juni 2013 verplicht is gesteld voor woningen die te koop worden aangeboden, zouden de notarissen in principe geen escritura voor de overdracht kunnen ondertekenen als het energiecertificaat van de betreffende woning niet kan worden overlegd. Net als in andere landen binnen Europa is hiervoor echter een clausule ingebouwd, dat als de koper er geen bezwaar tegen heeft dat de woning wordt overgedragen zonder het EPC, de notaris ook niet ‘dwars’ gaat liggen. Deze clausule van geen bezwaar wordt in dat geval opgenomen in de escritura.

 

 

  One Response to “Energie-certificaat op Spaanse woningen”

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)