Aankopen van een Spaanse woning en verkopen huidige woning | Onderweg naar Spanje
Jun 042013
 

Mensen die naar Spanje willen verhuizen, maar ook nog een huis te verkopen hebben in hun thuisland, dienen zich te realiseren, dat het in de huidige markt eenvoudiger is om een huis te kopen dan om te verkopen. Wat is echter het meest verstandig: Eerst kopen of eerst verkopen? Veel potentiële kopers van een Spaanse woning worstelen met deze beslissing. Het is dan ook een veelgestelde vraag waarop diverse antwoorden mogelijk zijn. Welke volgorde voor u het meest geschikt is, ligt geheel aan uw persoonlijke situatie en financiële mogelijkheden. Hieronder zal ik trachten uit te leggen welke opties er zijn en wat het verschil in risico deze met zich meebrengen. Omdat ik hierin slechts een adviserende rol kan spelen, is het geheel aan u om voor uzelf en úw persoonlijke situatie de uiteindelijke beslissing te nemen.

Kopersmarkt

In deze tijden van een pure kopersmarkt met aantrekkelijke prijzen voor Spaans onroerend goed komen er steeds meer mensen naar Spanje voor bezichtigingen van de door hen gewenste woning(en). Als de interesse ook na de ter plaatse verkregen indrukken nog steeds aanwezig of zelfs vergroot is, komt de volgende fase om de hoek kijken; hoe verloopt de verdere procedure. Zoals hierboven reeds gezegd, is dit geen standaard plaatje daar iedere aankoop / verkoop wordt afgestemd op de voorwaarden en mogelijkheden van zowel de koper als de verkoper. Hierin speel ik, als makelaar, een bemiddelende en adviserende rol, als onderdeel van de algehele begeleiding.

Minste risico

Het is niet zo heel moeilijk voor te stellen dat u het minste risico loopt als u uw huidige woning al verkocht heeft voordat u naar Spanje komt om het door u gewenste aanbod te bekijken om vervolgens een aankoopbeslissing te nemen. Als u zonder hypotheek wilt aankopen, weet u immers exact wat u kunt besteden aan de hand van de opbrengst van de verkoop. U kunt dan bovendien redelijk snel handelen, wat eventueel weer gunstig uit kan pakken tijdens de onderhandelingen. Kortom: dit is eigenlijk voor iedereen de meest ideale en veiligste manier. Ook als u uw nieuwe huis in Spanje al gevonden heeft, maar eerst nog moet verkopen in uw thuisland kunt u het risico beperken door gewoon eerst te verkopen. Natuurlijk loopt u dan de kans dat de door u gewenste Spaanse woning ondertussen verkocht wordt, maar omdat er veel aanbod beschikbaar is, vindt u altijd wel weer een ander huis dat aan uw woonwensen voldoet.

Verlegd risico

De meesten die een eigen huis bezitten dat niet (meer) met een hypotheek belast is, willen, of is sommige gevallen kúnnen, geen nieuwe hypotheek afsluiten voor de aankoop van een Spaanse woning. Van de andere kant realiseert men zich dat de koopsom van het toekomstige huis in Spanje betaald zal moeten worden uit de opbrengst van het te verkopen huis. Oftewel: er zijn geen financiële middelen om het gewenste huis te kopen. Ook dán is er een oplossing te bedenken als u de voor u perfecte woning in Spanje heeft gevonden, maar wilt voorkomen dat deze verkocht wordt voordat u de tijd heeft om uw eigen huis in Nederland of België te verkopen. U kunt in dat geval, in overleg met uw bank in uw thuisland, een overbruggingshypotheek afsluiten. Dit houdt in, dat uw te verkopen huis wordt getaxeerd en de bank, op basis van deze taxatie en onder de door hen gestelde voorwaarden, een hypotheek verstrekt op het huis dat u gaat verkopen. Dit huis wordt dan dus hypothecair belast, zodat er geld vrijkomt om de aankoop van uw Spaanse woning te realiseren. Vanaf het moment dat de hypotheekakte getekend wordt, dient u uiteraard uw maandelijkse hypotheeklast te voldoen totdat uw huis verkocht is. Bij verkoop lost u de overbruggingshypotheek af en kunt u hypotheek-vrij in Spanje gaan wonen. Bij deze optie schiet de bank als het ware de koopsom voor uw Spaanse woning voor met als onderpand, de zekerheidsstelling, uw te verkopen huis.

Als u nog wél een hypotheek heeft op het te verkopen huis zou u eventueel ook met uw bank kunnen overleggen. In dit geval zou het dan gaan om een overwaardehypotheek, waarvoor eveneens een taxatie uitgevoerd dient te worden. Uw huidige hypotheek zou dan, na overleg met en onder de voorwaarden van de bank, verhoogd kunnen worden met het verschil tussen de taxatiewaarde en de inmiddels gevestigde hypotheek. Met het bedrag dat op die manier vrijkomt kunt u (een gedeelte van) de koopsom betalen. Natuurlijk wordt uw maandelijkse hypotheeklast hoger, maar ook hierbij geldt, dat beide hypotheken bij verkoop worden afgelost.

Meeste risico

Als u hét ideale Spaanse droomhuis gevonden heeft en u wilt voorkomen, dat het aan iemand anders wordt verkocht voordat u de kans heeft om uw eigen huis te verkopen, kunt u voor uzelf besluiten een groter risico te nemen door een aankoop te doen. Om meer tijd te krijgen om uw huidige woning te verkopen, zou u met de verkopende partij overeen kunnen komen, dat de opleveringstermijn, de datum van aanvaarding en notariële overdracht, verder vooruit wordt geschoven. Omdat er echter een contract wordt opgesteld waarin de uiterste opleveringsdatum alsmede een aanbetaling wordt opgenomen, loopt u het risico dat uw huis niet verkocht is op de overeengekomen datum. Als u op dat moment niet over andere financiële middelen beschikt, zal de overeenkomst van koop en verkoop ontbonden worden en verliest u de door u betaalde aanbetaling.

TIP: Weeg uw risico!

Omdat elke aankoop anders is en uw persoonlijke en financiële situatie verschilt van die van uw buurman, is er geen standaard antwoord of advies te geven op de vraag of u eerst zou moeten kopen danwel verkopen. Overleg met uw bank en praat met uw makelaar om te achterhalen wat de mogelijkheden zijn. Alleen op die manier kunt u voor uzelf een goede afweging maken om eventuele risico’s tot een minimum te beperken.

  4 Responses to “Eerst kopen of eerst verkopen?”

 1. Beste Claus,

  Graag zou ik meer info willen omtrent het opnemen van overwaarde in NL. Hoe kunnen we contact hebben?

  Dank.

  J.Bartels

 2. Als u over voldoende (beroeps)inkomen beschikt hoeft u niet per se uw woning te verkopen alvorens over te gaan tot het kopen van vastgoed in Spanje. Indien uw woning vrij van hypotheek is, kan die immers als waarborg dienen voor een hypothecaire lening. Zo kan u uw woning in België blijven behouden en met de eventuele huurinkomsten daaruit uw lening (geheel of gedeeltelijk) terugbetalen.

  Een overbruggingskrediet kan voor veel kredietinstellingen enkel indien daar een langetermijnkrediet aan wordt gekoppeld, hetgeen niet mogelijk is indien het aan te kopen pand niet gehypothekeerd kan worden omdat het in het buitenland (met name Spanje) ligt.

  Als men absoluut wil verkopen, bestaan er evenwel specifieke overbruggingsmogelijkheden zonder hypothecaire inschrijving waar geen langetermijnkrediet vereist is.

  • Beste Korneel,

   Bedankt voor uw aanvulling.
   Als u over voldoende inkomen beschikt en uw huidige woning wilt behouden omdat u bijvoorbeeld nog moet werken, dan kunt u uiteraard ook een overwaardehypotheek afsluiten. Het gaat dan echter niet meer om het daadwerkelijk verhuizen/emigreren. Bovendien raad ik u aan om de betaling van de hypotheeklasten niet te laten afhangen van eventuele huurinkomsten. Langs deze weg schuilt al snel het gevaar dat u zich onterecht ‘rijk rekent’.

   Mijn advies is dan ook altijd om met uw bank te overleggen wat voor u persoonlijk de mogelijkheden zijn en welke bankproducten daar het best op aansluiten.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)