Spaanse belastingdienst jaagt op gepensioneerden | Onderweg naar Spanje
Aug 062014
 

Heerlijk relaxed onder de warme Spaanse zon genieten van uw welverdiende pensioen. Na vele jaren hard werken is het eindelijk tijd voor rust en ontspanning. Alles mag en niets moet, hoewel… Om ervoor te zorgen dat u kunt blijven genieten van het door u opgebouwde pensioen en te voorkomen dat u te maken krijgt met extra belastingaanslagen, is het belangrijk dat u uw individuele belastingaangifte controleert en indien nodig herstelt.

Onderstaand gastblog is geschreven door Jeroen Oskam | EuroEconomics

Dat de tijd voorbij is dat Spanje een gunstig fiscaal klimaat had, is bekend. Maar dat Spanje inmiddels vooroploopt bij internationale gegevensuitwisseling hadden weinigen durven te voorspellen. Feit is dat Spanje samen met Duitsland, Engeland, Frankrijk en Italië één van de initiatiefnemers is van een project met als doel automatische internationale uitwisseling van fiscale gegevens. Inmiddels hebben 44 landen zich hierbij aangesloten, waaronder België en Nederland.

blog-buitenlandse-pensioenenGepensioneerden

Recentelijk heeft er in dit kader een uitwisseling van gegevens plaatsgevonden gericht op gepensioneerden die resident zijn in Spanje, een pensioen vanuit het buitenland ontvangen en dat mogelijk in Spanje niet hebben opgegeven terwijl dit wel verplicht is.

De onderbouwing voor deze controle is volgens de Spaanse fiscus begrijpelijk: de gepensioneerden komen naar Spanje om van het land te genieten en het is redelijk om te controleren of zij ook hun belastingbijdrage aan het land leveren net als iedere andere inwoner. (Over de vraag of al die andere inwoners deze bijdrage ook daadwerkelijk leveren en of er niet andere groepen meer voor de hand liggen om te controleren, verschillen de meningen.)

De uitwisseling heeft in mei 2014 tot 27.696 inspecties geleid op een totaal van circa 800.000 inspecties per jaar. Hoewel het Spaanse ministerie spreekt van een kleine groep waar met respect mee zal worden omgegaan, houdt dit in dat maar liefst 3,5% van de inspecties, oftewel ruim één op de dertig, gericht is op een gepensioneerde.

Belgen en Nederlanders

Behalve Spanjaarden die in het buitenland hebben gewerkt en weer terug zijn gekomen, vallen hier ook de ‘niet-Spanjaarden’ onder zoals naar Spanje geëmigreerde Belgen en Nederlanders, die in eigen land een pensioen hebben opgebouwd en dat nu in Spanje ontvangen.

Boetevrij herstel in 2015

Er is een regeling in voorbereiding dat gepensioneerden die een pensioen uit het buitenland ontvangen en dat in Spanje niet hebben opgegeven, dit gedurende de eerste zes maanden van 2015 alsnog kunnen doen zonder dat er rente voor te laat betalen of boetes verschuldigd zullen zijn. Deze regeling dient door de Spaanse overheid nog goedgekeurd te worden.

Interessant is dat als u eerder een inspectie voor dit onderwerp heeft gehad of gedurende het lopende jaar nog krijgt, dat de gevorderde boetes en renteheffingen dan gedurende deze eerste zes maanden van 2015 teruggevraagd kunnen worden. Op die wijze zal ook voor deze groep alleen naheffing van uitsluitend de verschuldigde belasting van toepassing zijn.

Tot vier jaar terug

Herstel van aangiften dient te gebeuren tot vier jaar terug. Indien begin 2015 deze mogelijkheid inderdaad wordt geboden, dan dienen de aangiften die in de jaren 2011 tot en met 2014 zijn gedaan over de jaren 2010 tot en met 2013 gecorrigeerd te worden, of als deze niet zijn gedaan alsnog gedaan te worden. In juni 2015 dient dan de gewone aangifte over 2014 te worden gepresenteerd.

Bedrijfs- versus overheidspensioenen

Er bestaat een belangrijk onderscheid tussen de pensioenen die in overheidsdienst of in het bedrijfsleven zijn opgebouwd.

Bij overheidspensioenen wordt er op het moment van uitbetalen in België of Nederland al belasting ingehouden. In Spanje mag dit pensioen niet worden belast, maar het bruto bedrag dient wel opgegeven te worden en dit kan het percentage verhogen waarmee het overige inkomen wordt belast. Het pensioen op zich wordt dan derhalve niet belast, maar het overige inkomen wordt belast alsof het pensioen niet vrijgesteld zou zijn. Dit wordt ‘vrijstelling met progressievoorbehoud’ genoemd.

Pensioenen die in het bedrijfsleven zijn opgebouwd worden in de regel bruto uitbetaald (zonder belastinginhouding). Dit bruto inkomen dient in Spanje te worden opgegeven in de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting en wordt belast met de gewone Spaanse progressieve tarieven.  Bekijk de actuele Spaanse belastingtarieven om te zien hoeveel inkomstenbelasting u verschuldigd bent.

Persoonlijke omstandigheden?

De Spaanse fiscus zegt met respect om te zullen gaan met de gepensioneerden en persoonlijke omstandigheden in acht te zullen nemen gezien de leeftijden en de mogelijke onbekendheid met de steeds wijzigende belastingregelgeving. Voorts kunnen er bij verschuldigde belastingbedragen van minder dan 18.000 euro gespreide betalingsregelingen worden overeengekomen waarbij geen garanties hoeven te worden gegeven. Het lijkt bijna sympathiek. Dit betreft echter geen speciale soepele reling voor gepensioneerden maar een bestaande algemene regeling die voor iedereen van toepassing is en betekent dat als er meer dan 18.000 euro aan belasting verschuldigd zou zijn, dat er dan geen mogelijkheid tot gespreide betaling is, tenzij er garanties worden afgegeven. Deze garantie is dan vaak de eigen woning.
 


 

Houding Spaanse fiscus

En er kan veel gezegd worden van de Spaanse fiscus, maar niet dat deze met de ‘klant’ meedenkt en zich redelijk opstelt. Het internationale accountantskantoor Deloitte heeft in een Europees onderzoek de Spaanse fiscus als conflictief bestempeld (Expansion, februari 2014), en een Spaanse associatie van fiscalisten heeft een open brief in de financiële pers gepubliceerd (mei 2014) die als een noodoproep kan worden beschouwd om alsjeblieft wat minder agressief te zijn richting de trouwe belastingbetaler die af en toe een foutje maakt en zwaar bestraft wordt terwijl de zwarte economie welig blijft tieren zonder dat hier actie lijkt te worden ondernomen.

Geen keuze

Ons advies is, indien deze situatie voor u van toepassing is, om dit op eigen initiatief te herstellen. Indien de Spaanse fiscus u voor is, zullen er, naast naheffingen en rente voor te laat betalen, boetes worden opgelegd die in de regel 50% tot 75% van de verschuldigde belasting bedragen. Als deze regeling doorgaat zullen er daarna intensieve controles worden uitgevoerd. Naar onze mening is er derhalve geen keuze: laat de Spaanse fiscus uw pensioen niet bederven en zorg dat u uw belastingzaken goed op orde heeft.

Voor meer informatie of antwoorden op uw vragen kunt u contact opnemen met EuroEconomics via telefoonnummer (+34) 932 151 223 of stuur een e-mail aan welkom@euroeconomics.com Voor aktuele informatie over belastingtarieven en ontwikkelingen op fiscaal gebied die relevant kunnen zijn voor Belgen en Nederlanders kunt u de weblog Belastingen Spanje bezoeken.

 

Over de schrijver van dit gastblog:

Jeroen-Oskam---Euro-Economics---Verkleind-2Jeroen Oskam is in 1996 naar Spanje gekomen waar hij datzelfde jaar Euro Economics heeft opgericht. Dit is inmiddels uitgegroeid tot het grootste Nederlandse advieskantoor in Spanje voor buitenlandse bedrijven en particulieren op fiscaal, juridisch en boekhoudkundig gebied met eigen vestigingen en allianties in vrijwel heel Spanje.

 

 

  One Response to “Spaanse fiscus controleert buitenlandse pensioenen”

  1. Ik heb het stuk laten vertalen in het Spaans kostte me 95 euro.
    Iemand belangstelling ?

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)