Terugvordering Plusvalía Municipal | Onderweg naar Spanje
Mar 032017
 

Spanje kent een bijzondere belasting waar men mee te maken krijgt bij de overgang van onroerend goed in verband met verkoop, erfenis of schenking: de zogenaamde meerwaardebelasting (IVTNU of Plusvalía Municipal). Deze meerwaardebelasting wordt geheven door de gemeente en belast de “waardestijging van de grond gedurende de bezitsperiode”.

Meerwaardebelasting bij verkoop met verlies

De waarde van de grond wordt door de gemeenten vastgesteld. Bij deze vaststelling zijn de gemeenten de voorgaande jaren steeds uitgegaan van een jaarlijkse stijging van de waarde van onroerende goederen. Hierdoor kon het in de praktijk gebeuren dat men een woning met verlies verkocht maar toch gemeentelijke meerwaardebelasting (Plusvalía) heeft moeten betalen. Bijzonder onrechtvaardig voor wie hiermee geconfronteerd werd, des te meer omdat het kan gaan om bedragen van duizenden euros.

Uitspraak Grondwettelijk Hof: onterechte heffing

Het Grondwettelijk Hof van Spanje heeft op 12 februari 2017 geoordeeld dat de heffing van meerwaardebelasting na een verliesgevende verkoop ongrondwettelijk is. Belastingbetalers die in de afgelopen vier jaar gedwongen werden om meerwaardebelasting te betalen ondanks het feit dat ze hun woning met verlies verkochten, kunnen deze belasting nu terugvorderen van de gemeenten.

Onterecht Plusvalía betaald?

Als u denkt dat u onterecht deze meerwaardebelasting heeft betaald toen u uw Spaanse woning verkocht of indien u andere vragen heeft met betrekking tot uw woningbezit in Spanje, laat dan even een bericht achter bij Euro Economics, dé Nederlandstalige specialisten.

Let Op…Plusvalía is NIET te verwarren met de Winstbelasting bij verkoop!

Indien u uw Spaanse woning met winst verkoopt (de waarde in de nieuwe escritura bij verkoop is hoger dan die in uw oorspronkelijke escritura bij aankoop), dan dient u winstbelasting af te dragen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het feit of u al dan niet fiscaal resident bent in Spanje. Bovendien zijn er een aantal vrijstellingen. Meer hierover leest u in het blog “Winstbelasting bij verkoop Spaanse woning

 

 

  4 Responses to “Terugvordering Plusvalía Municipal”

  1. Als huis ivm erfenis moet veranderd worden op mijn naam echtgenoot overleden,zijn er dan nog kosten voor register,heb al betaald voor successie

    • De ene belasting (successie) heeft niets met het andere te maken.
      In het register wordt opgenomen wie de eigenaar van de onroerende zaak is en dat dient derhalve aangepast te worden. De kosten van registratie zijn niet zo hoog hoor.

  2. Ik heb mijn huis met verlies verkocht, maar woon nu weer in Nederland, maar ook ik heb plusvalia betaalden La Nucia, en wij waren boven de 65 jr en 14 jr resident, hebben wij ook nog recht om terugave van Plusvalia.

    • Als die verkoop in de afgelopen 4 jaar heeft plaatsgevonden adviseer ik u om even contact op te nemen met uw advocaat, die een eventuele terugvordering voor u kan regelen. Hoewel ik de exacte situatie van verkoop uiteraard niet ken, denk ik, kijkend naar de basis, dat u recht heeft op terugvordering.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)